Puur golf vertalen in een bedrijfsdoelstelling

Vraag

Zijn oude golfbedrijf Koene Golf bleek niet meer online te vinden. Echter, was dit wel waar PGA Professional Edwin Koene (A gecertificeerd) zich het meest thuis bij voelt. Al snel was duidelijk dat hij dit gevoel voor golf wil overdragen aan andere golfers. Vandaar dat de vraag voor hulp bij het zoeken naar golfleerlingen in de digitale omgeving al snel werd beantwoord door zijn oude bedrijf nieuw leven in te blazen.

Aanpak

Eerst moesten de kernwaarden van Koene Golf worden gedefinieerd. Dit bleek het streven naar puur golf te zijn. Maar hoe zetten we deze passie en streven om naar commerciële doelstellingen om het bedrijf draaiende te houden? Voor de uitstraling van Koene Golf is gezocht in de filosofie van golf in het verleden. De gedestilleerde kernwaarden hebben we vertolkt op Social Media zoals Youtube en LinkedIn ter promotie. Vervolgens is ook zijn profiel, op het Waar kan ik golfen? platform van onder andere de Nederlandse Golf Federatie (NGF), aangepast. Er is naar gestreefd de kernwaarden zo puur mogelijk te houden, zowel online als offline. Naar mate het proces vorderde kwamen vraagstukken ter integratie van de te behalen bedrijfsdoelstellingen meer naar voren.

Resultaat

Golfers kunnen vragen insturen via de Koene Golf website. Deze kunnen worden beantwoord door Koene Golf in de vorm van een video op Youtube. Een fris en nieuw LinkedIn profiel, Youtube account en Waar kan ik golfen? profiel moet golfers aantrekken om golfles te nemen. De weg ligt nu open om online golfers aan te spreken met zijn pure golfvisie en deze te ontmoeten op verschillende golflocaties wereldwijd. Samen is ook een nieuwe puttmethode bedacht genaamd Sharpshot. Wilt u ook streven uw bedrijfsdoelstelling te halen? Neem dan contact op met DutchCoCreation via bovenstaand e-mailadres en telefoonummer.

Edwin Koene in actie bij Koene TV