Digitalisering (tweetalig) onderwijs

Vraag

Het tweetalig onderwijs van het Andreas College gaat een nieuwe richting op. Onderwijsmateriaal moet digitaal en in het Engels aan leerlingen worden aangeleverd. DutchCoCreation is gevraagd om samen de eerste stappen hiertoe te zetten.

Aanpak

Samen met docenten van het tweetalige onderwijs (VWO plus klassen) is zorgvuldig lesmateriaal vertaald naar het Engels en overzichtelijk (digitaal) weergegeven.

Resultaat

Engelstalige presentatie van lesmateriaal dat aansluit bij het niveau van de leerlingen in de VWO plus klassen van het Andreas College, locatie Pieter Groen. Verder is samen nagedacht over de toekomstige digitalisering van lokaal onderwijs op grote schaal.

andreas college

Andreas College, locatie: Pieter Groen